Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadītājs

MĒS SAGAIDĀM DARBINIEKU AR:

 • augstāko izglītību būvniecības jomā;
 • praktisko darba pieredzi būvniecības projektu vai būvdarbu vadībā vismaz trīs gadus;
 • būvprakses sertifikātu attiecīgās jomas būvdarbu vadīšanā;
 • labām iemaņām personāla darba organizēšanā un vadībā;
 • ļoti labām zināšanām un praktisko darba pieredzi būvniecības procesu reglamentējošo normatīvo aktu pielietošanā;
 • elastīgu pieeju darbam un labām komunikācijas spējām;
 • augstu atbildības sajūtu par uzdoto darba pienākumu izpildi;
 • B kategorijas autovadītāja apliecību;
 • valsts valodas prasmēm C līmeņa 1.pakāpē;
 • prasmēm darbā ar datoru (MsOffice, Excel) un DWG TrueView.

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • nodrošināt būvdarbu vadību būvobjektā saskaņā ar tehnisko un tehnoloģisko dokumentāciju, ievērojot būvobjekta laika grafiku. Organizēt un koordinēt darbu izpildi būvobjektā, būvdarbu uzraudzību un kontroli atbilstoši būvprojektam, noslēgto līgumu prasībām un budžeta tāmēm;
 • iepazīties un pārzināt ar būvprojektu saistīto dokumentāciju, tai skaitā tāmes un noslēgto līgumu nosacījumus;
 • pēc nepieciešamības veikt būvlaukuma organizatorisko un tehnisko sagatavošanu pirms būvniecības darbu uzsākšanas;
 • plānot un savlaicīgi nodrošināt būvobjektā nepieciešamos materiāli tehniskos resursus saskaņā ar būvprojektu un tāmēs ietvertajām darbu izmaksām;
 • veikt nepieciešamās darbības, lai organizētu būvniecības darbu pabeigšanu un būvobjekta nodošanu pasūtītājam.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • darbu interesantos un izaicinošos būvprojektos;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • atalgojumu atbilstoši pieredzei un zināšanām, sākot no 2500.00 EUR mēnesī pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.

Lai pieteiktos vakancei, sūtiet savu pieteikumu ar norādi “ŪKT būvdarbu vadītājs” uz e-pasta adresi cv@ocv.lv, kontaktpersona: personāla speciāliste Evija Kantiņa, tālr. +371 25422961.

Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Pretendenta dati tiks uzglabāti sešus mēnešus pēc atlases beigām un tad tiks dzēsti. Personas datu pārzinis: SIA “Ostas celtnieks”, juridiskā adrese: Dzintaru iela 48, Ventspils, LV-3602.