Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadītāja palīgs

MĒS SAGAIDĀM DARBINIEKU AR:

 • vidējo profesionālo vai augstāko izglītību būvniecībā vai inženiertehniskajās zinātnēs;
 • būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas jomā (prasība nav obligāta);
 • iemaņām pēc darba satura līdzvērtīgā amatā;
 • pamatzināšanām par būvniecības darbu veikšanas procesu un pielietojamām tehnoloģijām;
 • zināšanām būvniecības procesu regulējošo būvnormatīvu un normatīvo aktu pielietošanā;
 • iemaņām darbā ar MS Office biroja programmatūru, AutoCAD;
 • valsts valodas prasmēm C līmeņa 1.pakāpē;
 • izcilām komunikācijas spējām, spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus un ar augstu stresa noturību.

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • piedalīties ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu būvniecības projekta realizācijā, tai skaitā būvdarbu procesa koordinēšanā un uzraudzībā atbilstoši projekta budžeta tāmēm, noslēgtā līguma nosacījumiem un būvobjekta laika grafikam;
 • veikt būvobjektā norīkoto darbinieku ikdienas darbu organizēšanu, darbu izpildes uzraudzību, kā arī paveikto darbu un darba laika uzskaiti;
 • piedalīties būvlaukuma organizatoriskajā un tehniskajā sagatavošanā pirms būvniecības darbu uzsākšanas;
 • plānot un savlaicīgi nodrošināt būvobjektā nepieciešamos materiāli tehniskos resursus saskaņā ar būvprojektu un darbu izmaksu tāmes aprēķiniem;
 • piedalīties pabeigto būvniecības darbu un būvobjektu nodošanā pasūtītājam.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • darbu interesantos un izaicinošos būvprojektos;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši pieredzei un zināšanām.

Lai pieteiktos vakancei, sūtiet savu pieteikumu ar norādi “ŪKT būvdarbu vadītāja palīgs” uz e-pasta adresi cv@ocv.lv, kontaktpersona: personāla speciāliste Evija Kantiņa, tālr. +371 25422961.

Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Pretendenta dati tiks uzglabāti sešus mēnešus pēc atlases beigām un tad tiks dzēsti. Personas datu pārzinis: SIA “Ostas celtnieks”, juridiskā adrese: Dzintaru iela 48, Ventspils, LV-3602.