Projektu vadītājs

MĒS SAGAIDĀM DARBINIEKU AR:

 • augstāko  vai vidējo speciālo izglītību būvniecībā, inženiertehniskajās vai vadības zinātnēs;
 • praktisko darba pieredzi būvniecības projektu vai būvniecības darbu vadībā vismaz trīs gadus;
 • ļoti labām zināšanām un praktisko darba pieredzi būvniecības procesu reglamentējošo normatīvo aktu pielietošanā;
 • elastīgu pieeju darbam un labām komunikācijas spējām;
 • augstu atbildības sajūtu par uzdoto darba pienākumu izpildi;
 • būvprakses sertifikātu (prasība nav obligāta);
 • valsts valodas prasmēm C līmeņa 1.pakāpē;
 • prasmēm darbā ar datoru (MsOffice, Excel, AutoCAD, MS Project un citām projektēšanas programmām).

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • nodrošināt savlaicīgu, kvalitatīvu un būvprojektam atbilstošu būvniecības īstenošanu, plānot un organizēt visus projekta realizācijas procesus konkrēta būvniecības projekta ietvaros;
 • pārstāvēt uzņēmuma intereses jautājumu risināšanā ar apakšuzņēmējiem un piegādātājiem, nodrošināt projekta realizēšanai nepieciešamās informācijas apmaiņu starp pasūtītāju un uzņēmumu;
 • sagatavot objekta būvniecības budžetu un pēc nepieciešamības veikt tā aktualizāciju;
 • izstrādāt laika grafikus būvprojektos paredzēto darbu izpildei;
 • nodrošināt būvlaukuma organizatorisko un tehnisko sagatavošanu pirms būvniecības darbu uzsākšanas;
 • nodrošināt būvniecības projekta īstenošanu atbilstoši tehniskajai un tehnoloģiskajai dokumentācijai un spēkā esošām normatīvo aktu prasībām;
 • plānot un kontrolēt darbu izmaksu un resursu izlietojuma atbilstību apstiprinātajām būvdarbu izmaksām;
 • nodrošināt būvobjekta izpilddokumentācijas sagatavošanu, veikt nepieciešamās aktivitātes saistībā ar būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • darbu interesantos un izaicinošos būvprojektos ar darba vietu Rīgā;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • atalgojumu atbilstoši pieredzei un zināšanām, sākot no 2000.00 EUR mēnesī pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.

Lai pieteiktos vakancei, sūtiet savu pieteikumu ar norādi “projektu vadītājs” uz e-pasta adresi cv@ocv.lv, kontaktpersona: personāla speciāliste Evija Kantiņa, tālr. +371 25422961.

Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Pretendenta dati tiks uzglabāti sešus mēnešus pēc atlases beigām un tad tiks dzēsti. Personas datu pārzinis: SIA “Ostas celtnieks”, juridiskā adrese: Dzintaru iela 48, Ventspils, LV-3602.