VENTSPILS LIELAIS LAUKUMS

Pasūtītājs
Ventspils pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”

Atrašanās vieta
Lielais laukums, Ventspils

Objekta realizācijas gads
2015