VENTSPILS LIELAIS LAUKUMS

Pasūtītājs
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"

Atrašanās vieta
Lielais laukums, Ventspils

Objekta realizācijas gads
2015