VENTSPILS JAUNĀ AUTOTRANSPORTA TILTA PIEVEDCEĻŠ

Pasūtītājs
Latvijas Republikas Vides ministrija

Atrašanās vieta
Fabrikas iela, Ventspils

Objekta realizācijas gads
2009