VASARNĪCU IELA VENTSPILĪ

Pasūtītājs
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"

Atrašanās vieta
Vasarnīcu iela (posmā no Aizsaules ielas līdz Saulrieta ielai), Ventspils

Objekta realizācijas gads
2020