TIRGUS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS UGĀLĒ

Pasūtītājs
Ventspils novada pašvaldība

Atrašanās vieta
“Tirgus”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads

Objekta realizācijas gads
2018