TEHNOLOĢIJU CENTRA RAŽOŠANAS ĒKA

Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvalde

Atrašanās vieta
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspils

Objekta realizācijas gads
2015