POLIKARBONĀTA PLĀKŠŅU UN PIEDERUMU RAŽOŠANAS ĒKA

Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvalde

Atrašanās vieta
Ganību iela 103, Ventspils

Objekta realizācijas gads
2021