“MALMAR SHEET METAL” RŪPNĪCAS RAŽOTNES ĒKA

Pasūtītājs
SIA "Malmar Sheet Metal"

Atrašanās vieta
Ganību iela 107, Ventspils

Objekta realizācijas gads
2012