IRBENES RADIOTELESKOPS RT-32

Pasūtītājs
Ventspils Augstskola

Atrašanās vieta
"Vīraki", Irbene, Ances pagasts, Ventspils novads

Objekta realizācijas gads
2015