IELU SEGUMS VENTSPILĪ

Pasūtītājs
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”

Atrašanās vieta
Ventspils

Objekta realizācijas gads
2008