ĒKAS FASĀDE VENTSPILĪ

Pasūtītājs
PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”

Atrašanās vieta
Pils iela 12, Ventspils

Objekta realizācijas gads
2014