BIODĪZEĻDEGVIELAS RAŽOŠANAS UN PĀRKRAUŠANAS KOMPLEKSA BŪVNIECĪBA

Pasūtītājs
SIA "Bio-Venta"

Atrašanās vieta
Ziemeļu iela 21F, Ventspils

Objekta realizācijas gads
2008