AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS VENTSPILĪ

Pasūtītājs
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"

Atrašanās vieta
Raiņa ielā 6/8, Ventspils

Objekta realizācijas gads
2012