ADMINISTRATĪVĀ ĒKA VENTSPILĪ

Pasūtītājs
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

Atrašanās vieta
Jūras iela 34, Ventspils

Objekta realizācijas gads
2016